Top8

Dobór kadr i zatrudnianie nowych pracowników jest stałym elementem funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Jest także kluczem do sukcesu, gdyż od tego zależy, jakim potencjałem dysponuje przedsiębiorstwo i jakie są możliwości jego rozwoju i konkurencyjności na rynku.

Opracowanie: Wojciech Michałek
WIK Consulting

 

Instrukcja zatrudniania i zwalniania pracowników
Wojciech Michałek
Wydawnictwo: Infor

Spis treści

Wstęp
I. Zatrudnienie pracownika
ETAP 1. Przeprowadzenie rekrutacji pracownika
KROK 1. Analiza stanowiska
KROK 2. Wybór źródła rekrutacji
KROK 3. Procedury i narzędzia selekcji
ETAP 2. Zebranie niezbędnej dokumentacji przed podpisaniem umowy o pracę
KROK 1. Podpisanie umowy przedwstępnej lub listu intencyjnego
KROK 2. Założenie akt osobowych ? cz. A.
KROK 3. Zgłoszenie do powiatowego urzędu pracy
ETAP 3. Podpisanie umowy o pracę
KROK 1. Wybór rodzaju umowy o pracę
KROK 2. Określenie treści umowy o pracę
ETAP 4. Zebranie niezbędnej dokumentacji po podpisaniu umowy o pracę
KROK 1. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych
KROK 2. Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego
KROK 3. Założenie akt osobowych ? cz. B
II. Zwolnienie pracownika
ETAP 1. Wybór formy rozwiązania umowy o pracę
KROK 1. Porozumienie stron
KROK 2. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
KROK 3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
ETAP 2. Obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem umowy o pracę
KROK 1. Ochrona przed rozwiązaniem umowy o pracę
KROK 2. Konsultacje ze związkami zawodowymi
KROK 3. Pismo rozwiązujące umowę o pracę (wymogi formalne)
KROK 4. Pozostałe obowiązki
KROK 5. Wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń społecznych
ETAP 3. Rozliczenie z pracownikiem
KROK 1. Świadectwo pracy
KROK 2. PIT-11
KROK 3. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop
KROK 4. Odprawy i odszkodowania 
III. Wzory dokumentów

Publikacja omawia krok po kroku poszczególne etapy związane z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników. Pierwsza część pokazuje m.in.: jak sprawnie przeprowadzić rekrutację, dokonać korzystnego wyboru rodzaju umowy o pracę oraz dopełnić wymaganych prawem obowiązków. Druga część przedstawia procedurę zwalniania pracowników - od wyboru formy, poprzez obowiązki pracodawcy związane z zakończeniem stosunku pracy, aż po dokonanie wszystkich rozliczeń z pracownikiem. Całość publikacji wzbogaca orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy. Instrukcja zawiera ponadto liczne wzory dokumentów oraz zestawienia w postaci tabel i schematów.