Top6

Planowanie zasobów ludzkich to odpowiadające strategii organizacji określenie przyszłej struktury i wielkości zatrudnienia oraz prognozowanie związanych z tym zadań. Obejmuje kompleksowy zespół działań nastawionych na optymalne dostosowanie i przygotowanie zasobów ludzkich przedsiębiorstwa do stojących przed nim celów.

Korzyści

  • weryfikacja własnej strategii zarządzania i rozwoju przedsiębiorstwa pod kątem szans i zagrożeń płynących ze stanu zasobów ludzkich oraz otoczenia przedsiębiorstwa
  • uzyskanie niezbędnych informacji o stanie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie wraz z oceną możliwości rozwojowych zatrudnionego personelu.
  • stworzenie realistycznego, powiązanego ze strategią zarządzania zasobami ludzkimi oraz ogólną strategią przedsiębiorstwa planu zasobów ludzkich, zarówno w aspekcie ilościowym, jak i jakościowym.
  • identyfikacja i prognozowanie zjawisk zewnętrznych wpływających na stan zasobów ludzkich oraz możliwości przezwyciężenia zagrożeń zewnętrznych.
  • uzyskanie kontroli nad procesem zmian, czyniąc go możliwie najbardziej stabilnym dla przedsiębiorstwa, poprzez identyfikację zagrożeń i trudności związanych z dążeniem do założonej struktury i wielkości zatrudnienia oraz wprowadzenie monitorowania poszczególnych etapów zmiany.

Zakres projektu

  • identyfikacja potrzeb kadrowych w zakresie zatrudnienia (jakich pracowników potrzebuje firma - konkretne kwalifikacje, umiejętności, wiedza) w odniesieniu do postawionych sobie celów i zadań w określonym przedziale czasowym
  • analiza zasobów ludzkich organizacji, która pozwoli porównać mocne i słabe strony posiadanego potencjału z wymaganiami wynikającymi z prognozy potrzeb zatrudnieniowych
  • opracowanie planu następstw, czyli zestawienia informacji o możliwościach ruchów kadrowych wewnątrz firmy na podstawie oceny kwalifikacji i produktywności pracowników

Szczegółowe informacje dotyczące projektu konsultingowego można uzyskać drogą telefoniczną lub mailową kontaktując się z: Wojciech Michałek mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., kom.: +48 506 615 516, tel.: +48 22 240 99 18, fax. +48 22 379 64 83